Category Archives: Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc | Phiên Ngoại

Phiên Ngoại Nợ em một đời hạnh phúc ( Thời gian đẹp nhất là khi yêu em)   Từ trong phòng tổng giám đốc đi ra, thư ký Đỗ Mẫn cảm thấy sắc mặt hôm nay của Tổng giám đốc … Continue reading

Rate this:

Posted in Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Tagged , , | Leave a comment

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 18.2

    Edit : chucuoiyeu   Nhiếp Đông Viễn không lên tiếng, chỉ đem một tấm hình nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cô. Đàm Tĩnh nhìn đến người trong ảnh chính là mẹ của mình cùng Nhiếp Đông Viễn, … Continue reading

Rate this:

Posted in Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Tagged , , | 2 Comments

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 18.1

Chương 18: Không chịu đựng được khi đề cập qua lại. Edit : Khuynh Thành Trong ấn tượng lúc còn nhỏ của Đàm Tĩnh, cha chỉ là một danh từ rất mơ hồ. Tại thời điểm cô đi nhà trẻ, … Continue reading

Rate this:

Posted in Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Tagged , , | 27 Comments

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 17.1

Chương 17: Anh muốn quyền giám hộ sao, một trăm vạn. Edit : Khuynh Thành Y tá Tiểu Thái trực ca đêm ở ngoại khoa tim cảm thấy rất kỳ lạ, đã sắp mười một giờ, bác sĩ Nhiếp lại … Continue reading

Rate this:

Posted in Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Tagged , , | 12 Comments

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 16.4

Chương 16 : Liên hệ máu mủ Edit : chucuoiyeu Xa xa hắn liền chứng kiến Nhiếp Đông Viễn bị bọn nhỏ vây vào giữa, dường như cười đến rất vui vẻ, trong lòng hắn hiểu, kỳ thật Nhiếp Đông … Continue reading

Rate this:

Posted in Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Tagged , , | 16 Comments

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 16.3

Chương 16 : Liên hệ máu mủ Edit : chucuoiyeu   Thư Cầm thấy hắn không chịu nói, cũng không còn truy vấn, làm mì sợi cho hắn. Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Anh đi tắm.” Tay của hắn không thể … Continue reading

Rate this:

Posted in Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Tagged , , | 8 Comments

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 16.2

 Chương 16 : Liên hệ máu mủ Edit : chucuoiyeu   Tựa hồ ngủ không nhiều lắm, trong chốc lát đã có người nổi giận đùng đùng hung hăng tát cho hắn một cái tát, dụng lực rất lớn, đánh … Continue reading

Rate this:

Posted in Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Tagged , , | 11 Comments

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 16.1

Chương 16: Liên hệ máu mủ Edit : chucuoiyeu Thanh ấm chấn cửa chấn động vang lên, nước mắt trong đôi mắt của Đàm Tĩnh bị chấn đắc tràn ra tới, lặng yên không một tiếng rơi xuống trên đấy … Continue reading

Rate this:

Posted in Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Tagged , , | 8 Comments

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em| Chương 15.2

Chương 15: Lưu lại cũng có thể, tôi muốn mười vạn Edit : Huyết Tử  Lam   Bãi đỗ xe một người cũng không có, bảo vệ trực ban ở trong vọng gác lim dim ngủ, buổi tối nơi này … Continue reading

Rate this:

Posted in Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Tagged , , | 6 Comments